Kas ir virtuālais serveris?

Virtuālais serveris ir pakalpojums, kas  garantē noteiktu resursu daudzumu no fiziskā  servera. Izmantojot it tehnoloģijas, serverī tiek izveidoti vairāki virtuāli serveri, ka izmanto daļu no fiziska servera resursiem . Katrs no šiem  virtuālajiem serveriem darbojas kā īsts serveris un darbojas autonomi. Pārējie virtuālie serveri neietekmē šī servera darbību. Katram virtuālajam serverim jūs varat uzstādīt programmatūru […]